Domů

P Ů J Č Í M E  V Á M  S T R O J V Ů D C E

logo

Přihlásit se

Přihlásit se k účtu

Jméno *
Heslo *
Zapamatovat

V případě ztráty hesla kontaktujte správce.

STROJVŮDCI CZ s.r.o.

Jsme společnost, která se specializuje na pronájem vysoce kvalifikovaných zaměstnanců drážních profesí, zejména strojvedoucích se znalostí motorové i elektrické trakce. Naše nabídka je určena všem tuzemským i zahraničním dopravcům, na území České republiky i sousedních států.

Naše společnost splňuje všechny zákonné předpoklady pro činnost agentury práce. Jsme držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a) a b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Naše zaměstnance přidělujeme k uživatelům na základě Dohody o přidělení podle § 308 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, případně i Rámcové smlouvy, která podrobně a transparentně upravuje práva a povinnosti stran, a to včetně náhrady případné škody způsobené zaměstnancem.

Spoluprací s naší společností se vyhnete problémům a sankcím ze strany státních orgánů, jak v oblasti pracovněprávní, tak i z hlediska dodržování ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a ostatních souvisejících předpisů.

V našich možnostech je zajištění strojvedoucích na všechny druhy výkonů, na které si je zákazník objedná.

Samozřejmostí jsou individuální platební a cenové podmínky v závislosti na požadovaném objemu námi poskytovaných služeb.

Naše společnost má řádně uzavřenou pojistku odpovědnosti.

Jsme držiteli certifikátu EN ISO 9001 a OHSAS 18001.

pronajem


 K našim hlavním činnostem patří pronajímání vysoce kvalifikovaných a zkušených strojvedoucích se znalostí hnacích vozidel trakcí: 

M = motorová trakce
E = elektrická trakce (AC,DC i vícesoustavová vozidla)
P = parní trakce

- a to jak tuzemských, tak i zahraničních výrobců, např. Siemens, Bombardier, Stadler.


Naši strojvedoucí jsou způsobilí k výkonu služby na území České republiky, příhraničních traťových úsecích a vybraných tratích sítí ŽSR, PKP, DB, ÖBB.
Pronajímáme také plně kvalifikované vozmistry.

okno

 

 

 Naši zaměstnanci jsou k uživatelům dočasně přidělováni zcela v souladu se všemi zákonnými požadavky, vyplývajícími zejména ze zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Zákazník se tak vyhne riziku případného postihu ze strany státních orgánů, a také zbytečným a těžko řešitelným komplikacím při případném vzniku mimořádné události.

panel

 Dále zajišťujeme i dopravní zkoušky V06, V08 a další dle požadavku dopravce. Naši strojvedoucí, vlakvedoucí a vozmistři jsou pravidelně školeni dle platných právních předpisů a vyhlášek.rts

 

 

  K našim dalším službám patří příprava ke zkouškám pro funkci strojvedoucí, a to včetně zajištění předepsaného teoretického kurzu, dílenského a jízdního zácviku. Připravujeme ke zkouškám také vozmistry dle platných drážních předpisů.

masina

 

 

  Po absolvování kompletního zácviku jsme schopni zajistit
zákonité zkoušky pro všechny druhy M, E1, E2, E3.